پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷

برگزاری سمینار فمتوسکند

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

چهاردهمین کارگاه سالیانه جوانسازی صورت

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

سمینار بررسی و درمان گلوکوم ثانویه

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

UPdates on Retinal Disease and Anti VEGF Therapy

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران 21 تا 24 آبان1397

..

ادامه...

مرکز تحقیقات چشم  سایت 1     - سایت 2

بانک چشم جمهموری اسلامی

انجمن چشم پزشکی ایران

 
آدرس: تهران - خیابان ستارخان - خیابان نیایش - بیمارستان رسول اکرم (ص)

درمانگاه چشم: ساختمان سید الشهداء ( ساختمان شماره 2) طبقه 6      
64352535 و 64352536

بخش چشم : ساختمان حضرت رسول (ساختمان شماره 1) - طبقه 1     سرکار خانم تحویلدار

بخش لیزیک : ساختمان سید الشهداء ( ساختمان شماره 2) طبقه 6       سرکار خانم نظام      
64352544
 
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم